Начало
M1-M2 M3

Помощна информация Печат От 10.05.2022 г. линията се закрива (виж в "Маршрутни промени"). трамвайна линия 5

От 10.05.2022 г. линията се закрива (виж в "Маршрутни промени").