Начало
Метро

Помощна информация Печат трамвайна линия 23

делник, предпразник, празник - в сила от 15.07.2014.

Искърско шосе-Обиколна
  затвори
2582 УЛ. ИСКЪРСКО ШОСЕ | 2582 
2584 УЛ. МЮНХЕН | 2584 
2586 УЛ. АМСТЕРДАМ | 2586 
2588 БУЛ. ПРОФ. ЦВ. ЛАЗАРОВ | 2588 
6213 УЛ. ОБИКОЛНА | 6213 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 
 
 
 
 
   Обиколна-Искърско шосе
     затвори
   6213 УЛ. ОБИКОЛНА | 6213 
   2588 БУЛ. ПРОФ. ЦВ. ЛАЗАРОВ | 2588 
   2586 УЛ. АМСТЕРДАМ | 2586 
   2584 УЛ. МЮНХЕН | 2584 
   2582 УЛ. ИСКЪРСКО ШОСЕ | 2582 
   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24