Начало
M1-M2 M3

Помощна информация Печат БУЛ. ДЖАВАХАРЛАЛ НЕРУ

Линии, спиращи тук:

Спиркознаци:

Виж на картата затвори

трамвайна линия 8

Ж.к. Люлин 5 - Съдебна палата
  затвори
0655 Ж.К. ЛЮЛИН-5 | 0655 
0108 БЛ. 539 Ж.К.ЛЮЛИН-5 | 0108 
0321 БУЛ. Д-Р ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ | 0321 
1711 МАГАЗИН ВИТОША | 1711 
1718 ОБЩИНА ЛЮЛИН | 1718 
1056 МЕТРОСТАНЦИЯ ЛЮЛИН | 1056 
0319 БУЛ. ДЖАВАХАРЛАЛ НЕРУ | 0319 
0335 УЛ. ЛУИ ПАСТЬОР | 0335 
1049 МЕТРОСТАНЦИЯ ЗАПАДЕН ПАРК | 1049 
1046 МЕТРОСТАНЦИЯ ВАРДАР | 1046 
0707 БУЛ. ВАРДАР | 0707 
1165 10-ТИ ДКЦ | 1165 
0327 БУЛ. К. ВЕЛИЧКОВ | 0327 
1925 УЛ. ДИМИТЪР ПЕТКОВ | 1925 
2075 УЛ. ОДРИН | 2075 
2084 УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2084 
1269 ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ | 1269 
1283 ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1283 
1720 СЪДЕБНА ПАЛАТА | 1720 
      Ж.к. Люлин 5 - Съдебна палата
        затвори
      0655 Ж.К. ЛЮЛИН-5 | 0655 
      0108 БЛ. 539 Ж.К.ЛЮЛИН-5 | 0108 
      0321 БУЛ. Д-Р ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ | 0321 
      1711 МАГАЗИН ВИТОША | 1711 
      1718 ОБЩИНА ЛЮЛИН | 1718 
      1056 МЕТРОСТАНЦИЯ ЛЮЛИН | 1056 
      0319 БУЛ. ДЖАВАХАРЛАЛ НЕРУ | 0319 
      0335 УЛ. ЛУИ ПАСТЬОР | 0335 
      1049 МЕТРОСТАНЦИЯ ЗАПАДЕН ПАРК | 1049 
      1046 МЕТРОСТАНЦИЯ ВАРДАР | 1046 
      0707 БУЛ. ВАРДАР | 0707 
      1165 10-ТИ ДКЦ | 1165 
      0327 БУЛ. К. ВЕЛИЧКОВ | 0327 
      1925 УЛ. ДИМИТЪР ПЕТКОВ | 1925 
      2075 УЛ. ОДРИН | 2075 
      2084 УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2084 
      1269 ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ | 1269 
      1283 ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1283 
      1720 СЪДЕБНА ПАЛАТА | 1720 
      4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0
       
       
      Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево
          Виж на картата затвори

          трамвайна линия 8

          Съдебна палата - ж.к. Люлин 5
            затвори
          1721 СЪДЕБНА ПАЛАТА | 1721 
          1284 ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1284 
          1270 ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ | 1270 
          2085 УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2085 
          2076 УЛ. ОДРИН | 2076 
          1926 УЛ. ДИМИТЪР ПЕТКОВ | 1926 
          0326 БУЛ. К. ВЕЛИЧКОВ | 0326 
          1166 10-ТИ ДКЦ | 1166 
          0706 БУЛ. ВАРДАР | 0706 
          1045 МЕТРОСТАНЦИЯ ВАРДАР | 1045 
          1048 МЕТРОСТАНЦИЯ ЗАПАДЕН ПАРК | 1048 
          0336 УЛ. ЛУИ ПАСТЬОР | 0336 
          0320 БУЛ. ДЖАВАХАРЛАЛ НЕРУ | 0320 
          1055 МЕТРОСТАНЦИЯ ЛЮЛИН | 1055 
          1717 ОБЩИНА ЛЮЛИН | 1717 
          1712 МАГАЗИН ВИТОША | 1712 
          0322 БУЛ. Д-Р ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ | 0322 
          2398 БЛ. 539 Ж.К.ЛЮЛИН-5 | 2398 
          0656 Ж.К. ЛЮЛИН-5 | 0656 
              Съдебна палата - ж.к. Люлин 5
                затвори
              1721 СЪДЕБНА ПАЛАТА | 1721 
              1284 ПЛ. МАКЕДОНИЯ | 1284 
              1270 ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ | 1270 
              2085 УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА | 2085 
              2076 УЛ. ОДРИН | 2076 
              1926 УЛ. ДИМИТЪР ПЕТКОВ | 1926 
              0326 БУЛ. К. ВЕЛИЧКОВ | 0326 
              1166 10-ТИ ДКЦ | 1166 
              0706 БУЛ. ВАРДАР | 0706 
              1045 МЕТРОСТАНЦИЯ ВАРДАР | 1045 
              1048 МЕТРОСТАНЦИЯ ЗАПАДЕН ПАРК | 1048 
              0336 УЛ. ЛУИ ПАСТЬОР | 0336 
              0320 БУЛ. ДЖАВАХАРЛАЛ НЕРУ | 0320 
              1055 МЕТРОСТАНЦИЯ ЛЮЛИН | 1055 
              1717 ОБЩИНА ЛЮЛИН | 1717 
              1712 МАГАЗИН ВИТОША | 1712 
              0322 БУЛ. Д-Р ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ | 0322 
              2398 БЛ. 539 Ж.К.ЛЮЛИН-5 | 2398 
              0656 Ж.К. ЛЮЛИН-5 | 0656 
              4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0
               
              Забележка: непълните курсове са отбелязани в червено/оранжево